تلفن مشاوره 9440 56 88

محل قرارگیری: صفحه اصلیمحصولات نرم افزار مالی (دریافت و پرداخت)

نرم افزار مالی (دریافت و پرداخت)

 1. نرم افزار دریافت و پرداخت ، جهت ثبت تراکنش های دریافت و پرداخت  مالی بکار می رود. به عنوان مثال دریافت هایی که بابت حق بیمه از بیمه شدگان گرفته می شود و پرداخت هایی که بابت خسارت برای آنها واریز می گردد از جمله تراکنش های مالی محسوب می گردند.

   

 1. ثبت تراکنش پرداخت ( منظورتراکنشی است که در طی آن بوسیله پول نقد ، چک ، پرداخت اینترنتی و... وجهی به یک یا چند شخص حقیقی/حقوقی پرداخت می گردد)

 2. ثبت تراکنش دریافت ( منظور تراکنشی است که در طی آن بوسیله پول نقد ، چک ، پرداخت اینترنتی و... وجهی از یک شخص حقیقی/حقوقی دریافت می گردد )

 3. امکان تسویه چندین خسارت با یک تراکنش پرداخت (با یک تراکنش می توان چندین خسارت را تسویه کرد)

 4. امکان ثبت اسناد دریافت و پرداخت ( اسنادی مانند چک و سفته که در طی یک تراکنش مالی بین دو طرف ردوبدل می شوند)

 5. امکان تعریف بابت های پرداخت

 6. امکان تعریف بابت های دریافت

 7. امکان تعریف روشهای مختلف دریافت/پرداخت (نقدی – چک – واریز به حساب بانکی – کارت به کارت و ...)

 8. امکان مشاهده لیست چک های دریافتی

 9. امکان مشاهده لیست چک های پرداختی

 10. امکان معرفی حسابهای بانکی متعدد

 11. امکان معرفی صندوق های متعدد

 12. امکان معرفی تنخواه های متعدد

 13. گزارشات جدولی:

 14. گزارش جدولی تراکنش های دریافت و پرداخت

 15. گزارش جدولی ریز تراکنش های دریافت و پرداخت

 16. گزارش کاردکس گردش مالی یک حساب بانکی

 17. گزارش پرداخت های انجام شده در یک محدوده زمانی

 18. گزارش پرداخت های انجام شده یک بابت مشخص دریک محدوده زمانی

 19. گزارش دریافت های انجام شده در یک محدوده زمانی

 20. گزارش دریافت های انجام شده از یک بابت مشخص دریک محدوده زمانی

 21. گزارش پرداخت های انجام شده به یک طرف حساب

 22. گزارشات چارتی
 23. گزارش چارتی مقایسه مجموع تراکنش های دریافت به تفکیک ماههای سال

 24. گزارش چارتی مقایسه مجموع تراکنش های پرداخت ها به تفکیک ماههای سال

 25. گزارش چارتی مقایسه تعداد تراکنش های دریافت به تفکیک ماههای سال

 26. گزارش چارتی مقایسه تعداد تراکنش های پرداخت به تفکیک ماههای سال

 

تلفن مشاوره : 9440 56 88 (5 خط)آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 04 سبتامبر 2018 16:25

رضایت نامه مشتریان

 • وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • راه آهن جمهوری اسلامی ایران
  راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 • دانشگاه علوم پزشکی فسا
  دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • شرکت دارویی محیا دارو
  شرکت دارویی محیا دارو
 • شرکت راه آهن بالاست
  شرکت راه آهن بالاست
 • کارگزاری اریکه تجارت
  کارگزاری اریکه تجارت
 • شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
  شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
 • صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون - قرارداد تحلیل
  صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون - قرارداد تحلیل
 • صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون - قرارداد نظارت
  صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون - قرارداد نظارت
 • شهرداری زیباشهر اصفهان
  شهرداری زیباشهر اصفهان
 • نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
  نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
 • شرکت گهر روش سیرجان
  شرکت گهر روش سیرجان

تاییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک

گواهی ثبت نرم افزار

چند نفر آنلاین هستند

در حال حاضر 12 میهمان و بدون عضو در حال بازدید از سایت هستند

Go to top