تلفن مشاوره 9440 56 88

محل قرارگیری: صفحه اصلیاخبار شرکتقرارداد مشاوره شرکت مادیکام با صندوق ضمانت تعاون

قرارداد مشاوره شرکت مادیکام با صندوق ضمانت تعاون

موضوع قرارداد عبارت است انجام كليه خدمات مشاوره جهت شناسایی نیازمندی‌های نرم‌افزاری   سامانه جامع مدیریت ضمانت‌نامه صندوق ضمانت تعاون

 صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در راستای تولید نرم افزار جامع مدیریت ضمانت نامه تصمیم گرفت که در مرحله اول اقدام به شناسایی نیازمندیها و تهیه مشخصات سامانه مزبور نماید .

 صندوق پس از شناسایی و مذاکره با چندین شرکت نرم افزاری ، در نهایت شرکت مادیکام را به عنوان شرکت مشاور جهت تامین خدمات شناسایی نیازمندیهای سامانه جامع صدور ضمانت نامه و تهیه و ارائه RFP انتخاب نمود.

در طی این قرارداد ، شرکت مادیکام می بایست خروجی های ذیل را برای صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون فراهم آورد:

  1. مدل سازی تمامی فرایندهای صندوق ضمانت تعاون در خصوص عملیات ضمانت نامه با استفاده از زبان مدلسازی UML
  2. تهیه گزارش جامع قواعد کاری (Business Rule ) حاکم برفرایندهای کاری ضمانت نامه
  3. بررسی نرم افزار های مشابه داخلی و خارجی و ارائه گزارش از امکانات ، محدودیت ها و میزان انطباق هر کدام با نیازمندیهای فعلی صندوق
  4. تحلیل ویژگی های کارکردی سامانه و استخراج فهرست ویژگی ها (Feature List ) به طور جامع
  5. تحلیل ویژگی های غیر کارکردی سامانه و استخراج (Supplementary Specification )
  6. بررسی و ارائه راهکار در خصوص ارتباط سامانه جامع صدور ضمانت نامه با سایر نرم افزار ها
  7. تهیه مستند درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP )
  8. ...

 

 تقدیر نامه صندوق ضمانت تعاون - قرارداد مشاوره

 

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 26 می 2015 20:08

مطالب مرتبط

چند نفر آنلاین هستند

در حال حاضر 17 میهمان و بدون عضو در حال بازدید از سایت هستند

Go to top