نرم افزار پنل وب بیمه شدگان

روش کار این نرم افزار به این صورت است که هر بیمه شده اصلی ، از طریق اینترنت می تواند پس از ورود به این سامانه ، به کلیه اطلاعات مربوط به خود و افراد تحت تکفل خود ، اعم از اطلاعات بیمه شده ، هزینه های پاراکلینیکی ، هزینه های بیمارستانی ، معرفی نامه های بیمارستانی و ... دسترسی داشته باشد

 امکان ورود به پنل وب با نام کاربری و پسورد

 1. امکان مشاهده اطلاعات بیمه ای در سالهای مختلف
 2. امکان مشاهده اطلاعات جامع بیمه شده اصلی (نام ، نام خانوادگی ، کد ملی ، جنسیت ، نام قرارداد ، نام طرح ، تاریخ آغاز پوشش ، تاریخ پایان پوشش ، حق بیمه ماهیانه و ...)
 3. امکان مشاهده لیست افراد تحت تکفل
 4. امکان مشاهده اطلاعات تک تک افراد تحت تکفل
 5. گزارش خلاصه وضعیت هر بیمه شده تحت تکفل
 6. گزارش مصرف پوشش برای هر بیمه شده
 7. امکان مشاهده لیست هزینه های درمانی ثبت شده همه اعضا خانواده
 8. امکان مشاهده لیست هزینه های درمانی ثبت شده برای هر کدام از اعضا خانواده
 9. امکان مشاهده لیست هزینه های بیمارستانی
 10. امکان مشاهده وضعیت جاری هزینه های درمانی ( وضعیتها = جدید ، آنالیز شده و پرداخت شده)
 11. امکان مشاهده تاریخ ثبت هزینه درمانی
 12. امکان مشاهده تاریخ آنالیز هزینه درمانی
 13. امکان مشاهده تاریخ پرداخت هزینه درمانی
 14. امکان مشاهده ذینفع هر هزینه درمانی
 15. امکان مشاهده نوع خدمت درمانی مرتبط با هر هزینه درمانی
 16. امکان مشاهده نوع پوشش هر هزینه درمانی
 17. امکان مشاهده شماره معرفی نامه مرتبط با هر هزینه درمانی
 18. امکان مشاهده گزارش آنالیز (EOB) برای هر هزینه درمانی
 19. امکان مشاهده لیست معرفی نامه های بیمارستانی همه اعضا خانواده
 20. امکان مشاهده لیست معرفی نامه های بیمارستانی برای هرکدام از اعضا خانواده
 21. امکان مشاهده تاریخ صدور و تاریخ اعتبار هر معرفی نامه
 22. امکان مشاهده وضعیت جاری هر معرفی نامه ( وضعیت ها = پیش نویس ، صادر شده ، ابطال شده و بسته شده)
 23. امکان مشاهده مرکز درمانی مرتبط با هر معرفی نامه
 24. امکان مشاهده مبلغ هر معرفی نامه
 25. پیگیری آنلاین هزینه های درمانی توسط هر بیمه شده و عدم نیاز به تماس تلفنی یا مراجعه حضوری
 26. گزارش خلاصه وضعیت هر خانواده
 27. گزارش مصرف پوشش برای هر خانواده

 

سایر ویژگی ها

قابلیت اجرا تحت وب

قابلیت استفاده همزمان کلیه بیمه شدگان

وجود یک پنل کنترل برای ادمین نرم افزار

تکنولوژی مورد استفاده:

زبان برنامه نویسی سی شارپ

تکنولوژی دات نت

زبان مدلسازی UML

تحلیل و طراحی به روش شی گرا

موتور پایگاه دادهSQL Server

 

تلفن مشاوره :   9440 56 88 (5 خط)

 

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 04 سبتامبر 2018 16:27

Joomla SEO by AceSEF